Sirli sessiooni pildid räägivad kindlasti rohkem, kui tuhat sõna,
kuid mõned read soovin sellegi poolest kaasa panna. 

Paljud ütlevad, et see on julgus, tulla ja jäädvustada ennast sellisel kujul.
Tõsi, julgust on küll vaja, aga ennekõike julgust endale otsa vaadata, tunnetada ning avada.
Ja siis väljendada kõike seda, mida teinekord sõnadesse on raske ja ka tarbetu panna. 

Riidest lahti võtmine on selle kõrval kõige lihtsam osa, mis tegelikult jääbki tahaplaanile,
sest pearolli mängib tunne ja emotisoon.

Ja kui julgusest puudu jääb, innustab tegudele tahe ja soov. Soov osa saada ilust ja energiast,
mis loominguga kaasas käib ning mis avab lühikese ajaga rohkem uksi ja aknaid, kui isegi ette oskad kujutada…
Ja tahe olla üle seintest ja raamidest, mille oleme endale ehitanud ning mis hoiavad meid tagasi
kogemast ja tundmast midagi, mis on päris. 

Minu jaoks on see alati olnud üks kõige ilusamaid kunstivorme ning olen äärmiselt tänulik,
et sain võimaluse luua ning osa saada sellest rajast, mida mööda Sirli on otsustanud käia…

Tuhat tänu Sulle, armas Sirli, kogu usalduse ja iga ainulaadse hetke eest 🙏🏻