Kõik, kes minu blogil silma peal hoiavad on laias laastus juba kursis suure kollektiivi pildistamise tagamaadega. 

Tegemist ongi alati suure ettevõtmisega, mis tahab palju eeltööd ja väga head koostööd.

Elan ise Tallinnas ning kuna Tartu pole mulle nii tuttav, käisin enne pildistamist kaks korda Tartus tutvumas ümbrusega,
et otsida välja võttekohad. See koht peaks olema kindlasti selline, kus annaks teha kindlasti rohkem, kui ühe pildi.
Igal kooril on hea, kui nad saavad mitu pilti, mida kasutada reklaamis ja plakatitel. Ideaalis võiksid need kõik olla kunstilised ja teineteisest erineva karakteriga. 

Olles Tartule ringi ümber sõitnud, kohtusin ka kooriga nende proovis ja rääkisin lahti oma nägemuse, mida soovin piltidega saavutada ja pildile püüda.
Samuti räägin võimalikult täpselt lahti, mis moodi minu tööprotsess välja näeb ja mida võib oodata. 

Väga tihti on nii, et mingis kohas saab väga hea pildi, aga see oleks ka ainuke ja sellisel juhul ei tasu see ära.
Kui just seal lähedal ei ole teist sama head kohta ja saab liikuda nende vahel suurema vaevata. Suure kollektiiviga võtab
selline kohtade vahel sõitmine aga palju aega, seega peab olema väga hoolikas kalkuleerides, kui palju mingi tegevuse peale võib aega panna. 

Olin enda jaoks otsustanud, et pildistame Eesti Rahva Muuseumi ees ja taga ning Raadi mõisa ümber.
Mis moodi see kõik täpselt välja hakkas nägema, sõltus ilmast, valgusest ja proportsioonidest, mida koorita oli raske enne sessiooni ette kujutada.
Vahepealsed pildid ja portreed jäid samuti inspiratsiooni kanda ja sündisid kohapeal. 

Koostööst selle kooriga võib rääkida aga ainult ülivõrdes. Pildistuse päeval tiksus kõik nagu kellavärk ning naised tulid kaasa ka kõige pöörasemate ettepanekutega.
Nii sündisidki pildid seistes välja tõmmatud kändude otsas või kruusakarjääris hunnikute vahel, kus ümberringi töö käis.

Vastastikune panustamine ja energia hoidmine mängib sessiooni õnnestumisel väga suurt rolli.
Suur tänu, Triinile ja tema lauljatele usalduse ja nii sooja vastuvõtu eest.
Palju inspiratsiooni, harmooniat ja õnnestumisi Teile kõigile.